תמ"א 35

תמ"א 35, הלא היא תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, פיתוח ושימור 35, הינה, למעשה, דו"ח המועצה הארצית לענייני תכנון ובנייה שאושר ב – 2005 ואשר אמור להנחות את פיתוח מדינת ישראל עד ל – 2020. בטווח שנים אלו, מרבית יוזמות הפיתוח בארץ, כמו גם רובן של תכניות המתאר המקומיות והאזוריות, מבוססות על דו"ח זה.

 עקרונות מנחים לתמ"א 35

אחד העקרונות הבולטים בתכנית זו מעניק יתרון להתמקדות בפיתוח ערים קיימות על פני פיתוח מיזמי התיישבות באזורים מבודדים. המטרה הינה עצירת הליך הפרבור שהחל לתפוס נוכחות בארץ, כמו גם עידוד פיתוח הערים הקיימות, וזאת באמצעות מתן דגש לשיפור ושדרוג תשתיות קיימות. עקרון חשוב נוסף בתוכנית מתאר ארצית זו מציב כנתון בעל חשיבות עליונה את השמירה על השטחים הפתוחים בישראל, זאת מתוך מגמה לשמור על השטחים הירוקים במדינה ולהבטיח זמינותן של עתודות קרקע מספקות לדורות העתידיים. כפועל יוצא מעיקרון זה, מושם דגש על שימור שטחים ירוקים קיימים, כמו גם על פיתוח פארקים לאומיים חדשים.

מתווה התכנית

בתכנית בוצעה חלוקה מחודשת של שטחי הארץ, והם חולקו לחלקות המכונות "מרקמים". המרקמים הללו מחולקים לסוגים שונים, כשהם מתאפיינים בדרגות פיתוח ושימור שונות, ונבדלים זה מזה בייעודם. המרקמים חולקו בהתחשב בגידול האוכלוסין העתידי הצפוי בארץ עד לשנת 2020. כמו כן, בתוכנית מושם דגש על פיתוח צמוד דופן – הצמדתם של מיזמי בניה חדשים לבניה קיימת, כשקרקע תופשר לצרכי בניה רק במידה והינה צמודה ליישובים קיימים עם תשתיות קיימות. קרקע במיקום הדורש כינון תשתיות חדשות, הינה בעלת סיכויי הפשרה נמוכים ביותר. בנוסף, שטחים פתוחים שונים ברחבי הארץ מוגדרים בתכנית כאזורים המיועדים לשימור, תוך התמקדות בפיתוח פארקים לאומיים.

מהי המשמעות המעשית של תמ"א 35 למשקיעים ?

המטרה המוצהרת של השקעה בקרקע חקלאית הינה הפשרתה העתידית, ולכן, התאמת הקרקע הנבחרת לקריטריונים של תמ"א 35, הינה מהותית. קרקע הממוקמת במיקומים הנחשבים למועדפים על פי עקרונות התכנית, הינה בעלת סיכויי הפשרה גבוהים, ולעומתה, קרקע שאיננה מקבילה למתווה שהוגדר בתכנית, הינה במרבית המקרים, כישלון בטוח מראש. על כן, טרם רכישת קרקע חקלאית חובה לוודא כי היא כלולה בשטח המיועד להפשרה עתידית כעתודת קרקע ליישוב בסביבתו.

השקעה מושכלת

בחינה מפורטת של כל קרקע חקלאית במכלול ההיבטים הדרושים, אשר החשוב שבהם הינו היבט ההתאמה למתווה העקרונות של תמ"א 35, הינה משימה מורכבת ביותר הכרוכה בכל השקעה בקרקע חקלאית. מעבר לבחירה במיקום הנכון המותאם לתכנית המתאר הארצית, רכישת קרקע כרוכה בבדיקת ההיבטים החוקיים והמשפטיים של הקרקע, כמו גם של מיסוי המקרקעין. חשוב לזכור שההשקעה בקרקע חקלאית מסתכמת בהוצאה ניכרת. הסכומים משתנים בהתאם לפרמטרים שונים, אולם, ללא כל ספק, לא מדובר בהוצאה שבכל יום. משקיעים מסוימים מחזיקים בהנחה שגויה, לפיה אין צורך להשקיע בהוצאות נוספות מעבר לרכישת הקרקע עצמה, שאיננה עניין זול, ובוחרים להתנהל בכוחות עצמם ללא ליווי של אנשי מקצוע. מדובר באחת השגיאות היותר משמעותיות שיכול כל משקיע לאחל לעצמו, משום שהחיסכון בייעוץ מקצועי, הכרוך בסכומים זניחים בהשוואה לסכום ההשקעה הכוללת, מביא למצב בו המשקיע בוחר את הקרקע להשקעה ומתנהל לאורך רכישתה, בכלים מוגבלים ביותר של אדם פרטי שחסר את הידע רחב ההיקף הנדרש לביצוע השקעה שתוכיח את עצמה ביום מן הימים כמשתלמת. התוצאה, במקרים רבים, מתסכלת, והופכת את ההשקעה הנכבדת בקרקע לבלתי יעילה וחסרת סיכויי הפשרה באופן כמעט מוחלט.

מחפשים קרקע להשקעה? פנו אלינו לקבלת הצעה משתלמת!