מס רכישה על קרקע

אחד המיסים הכרוכים ברכישת קרקע הינו מס רכישה, אותו יש לשלם לרשות המיסים על כל רכישת מקרקעין בישראל.
מתעניינים ברכישת קרקע להשקעה? להלן כל המידע הדרוש בנוגע למס רכישה.

מס רכישה – מהו ?

מס הרכישה מוטל על רוכש נכס מקרקעין, וגובהו עשוי להגיע עד לתקרה של 5% מסכום רכישת המקרקעין. גובה הסכום משתנה בהתאם לתנאים שונים, כמו מהות הרכישה, כאשר דירה המיועדת למגורים נבדלת ממקרקעין אחרים, וישנם פרמטרים שונים בנוגע להקלות במס ופטורים ממנו. חישוב מס הרכישה מבוצע כשומה עצמית, כחלק מחתימת המוכר והרוכש על הצהרה לעסקה, במסגרת חתימת החוזה בין שני הצדדים.

לאחר הגשת ההצהרה לרשות המסים, ניתן לשלם את המס בפרק זמן של עד 50 יום מעת החתימה על חוזה הרכש. התשלום מבוצע באמצעות שובר המיועד לתשלום בבנקים, או באמצעות רשת האינטרנט, תוך שימוש במספר השומה המופיע על השובר הנשלח מרשות המסים. תשלום מס הרכישה הכרחי לצורך העברת הבעלות בטאבו. ללא אישור מרשות המסים על תשלום מס הרכישה, או לחילופין, אישור על פטור ממנו, לא ניתן יהיה להעביר את הבעלות על הנכס.

השפעת עלויות פיתוח על מס הרכישה

עלויות הפיתוח המשפיעות על גובה מס הרכישה הן רק הוצאות פיתוח שבוצע בפועל טרם חתימת העסקה. עבודות פיתוח מאושרות שלא בוצעו אינן משפיעות על שווי העסקה לעניין חישוב המס. בהתאם לכך, גם במקרה בו בוצע פיתוח חלקי, עלויות הפיתוח יחושבו באופן חלקי בהתאמה, לצורך תחשיב מס הרכישה. העיקרון העומד מאחורי התוויה חוקית זו הוא שגביית מס הרכישה תחול אך ורק על שווי העסקה הממשי ולא זה הפוטנציאלי.

כל פיתוח שבוצע בקרקע משביח אותה ומעלה את ערכה, ועל כן עלויותיו נחשבות לחלק משווי העסקה. לעומת זאת, במקרה בו טרם בוצע הפיתוח באופן מעשי, אין לכלול עלויות פיתוח אלו בשווי הרכישה לצורך חישובה של שומת הרכישה.

הזכאים להקלות במס הרכישה

האוכלוסיות הזכאיות להנחה במס הרכישה כוללות נכים, נפגעים ובני משפחה של חיילים שנספו במערכה. אם רוכש המקרקעין מתייחס לאחת מקבוצות האוכלוסין הנ"ל, בהתאם לקריטריונים מסוימים, הוא יהיה זכאי להטבה ויידרש לשלם מס רכישה בגובה 0.5% בלבד, בשתי עסקאות מקרקעין שיבצע במהלך חייו. התנאי לקבלת הפחתת המס הינו שהמקרקעין הנרכש ישמש לצורכי מגוריו של הרוכש. ההטבה פעילה גם במקרה של רכישת קרקע, אולם, במידה והשטח הנרכש גדול מהשטח המוגדר עליו ניתן לבנות דירה אחת, ההטבה תחול רק על החלק היחסי מתוך סכום מס הרכישה, בהתייחס לשטח המשמש לבניית הדירה עבור הרוכש הזכאי להנחה.

ליווי מומחים

ליווי מקצועי של מומחים בתחום השקעות הנדל"ן חיוני בכל שלבי הרכישה, ובפרט בכל הנוגע לעלויות מיסוי המקרקעין, שם גישה מקצועית תוכל לחסוך סכומים ניכרים במקרים רבים. לא פעם, רשויות מיסוי המקרקעין כוללות בשומת המס גם את שוויין של פעולות פיתוח עתידיות שלא החל ביצוען בפועל. חברות מקצועיות בתחום מסייעות ללקוחות בבדיקת שומת המס שהוטלה עליהם, ובמידה והיא כוללת עלויות שאינן אמורות להיכלל בה, מלוות את הלקוח בפעולה מול רשויות המס להחזר תשלומי היתר שנגבו ממנו.

ככלל, שוק השקעות הנדל"ן הינו אחד השווקים היותר ספקולנטיים, שהתנהלות עצמאית בשורותיו, איננה מומלצת. רק למומחים המכירים את השוק לעומק ומחזיקים בידע מקיף וכוללני בנושא, יש היכולת למפות את אין ספור אופציות ההשקעה המציפות את הלקוח הפוטנציאלי ולברור את המשתלמות מתוכן.

רוצים להשקיע בקרקע חקלאית ? אל תוותרו על ייעוץ מקצועי שעושה את ההבדל.