הנחיות חדשות בשיווק קרקעות חקלאיות

מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים פירסמה בימים האחרונים טיוטה, המפרטת את המידע והנתונים בהם מחויב שמאי המקרקעין לכלול בחוות דעתו בנוגע לרכישת קרקע חקלאית שאיננה מאושרת לבנייה.

נאמר בטיוטה, כי השמאי צריך לכלול בדו"ח שלו נתונים המתייחסים לסיכוי לשינוי ייעוד הקרקע לבנייה, החסמים הצפויים בדרך, ההליכים הדרושים, אומדן פרק הזמן ומלוא ההוצאות הכרוכות בכך.
החקיקה תמנע מיזמים ומבעלי קרקעות לעקוץ את הקונים, בכך שהיא לא תאפשר מכירה של קרקע שאין סיכוי שתופשר משתיהו אם בכלל.

אף על פי כן יש צורך להיזהר בכל זאת ולקחת ייעות או מומחים לבדיקת היתכנות הפשרת הקרקע בעתיד.